2020-03-17 -- Figyelem! Fontos közlemény!

2020.03.17-től a CLUBNAP SZÜNETEl!

A BTE vezetősége egyhangúan úgy döntött, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel (Koronavírus) 2020.03.17.-től a clubnapot szünetelteti. A továbbiakban ha változás lesz itt olvashatjátok! Jó egészséget mindenkinek!

2020-01-07 -- Háziverseny a Trombitásban!

Kezdés 1/2 5-kor

2020.01.07-én a Trombitásban lesz a clubnap. Az első robber után lesz a 2019 évi versenyek eredményhirdetése. Mindenkit szerettel várunk!

2019-12-17 -- Figyelem! Közgyűlés

Helyszín: Atlantisz Étterem

2019. december 17.-én Tisztújító Közgyűlést tartunk az Atlantisz Étteremben. Cím: 1135 Budapest, Szegedi út 27.(bejárat: Hotel Flandria udvarából). Megjelenésedre feltétlenül számítunk.

2019-10-08 -- Éves BTE Közgyülés

Helyszín :Trombitás étterem.

2019.október 8-án 17:45-kor BTE közgyülést tartottunk a Trombitás sörözőben.
Napirendi pont:
2020 évi versenyszabályzat módosítása!

A közgyűlésen Döbrönte Gábor egyesületi elnök lemondott, helyettesítését a következő tisztújító közgyűlésig Bárdos Ottóné Edit látja el.
Csegezi Tamás klubigazgató már korábban lemondott, feladatkörét egyelőre az elnökségi tagok vették át.

Közgyűlési jegyzőkönyv

2019-09-09 -- Figyelem! Clubnap (2019.09.10.) a Trombitásban

Kezdés 1/2 5-kor

Kedves BTE tagok! Mostantól játék a Trombitásban!

2019-08-12 -- Augusztusban clubnapok a Maros kertvendéglőben

Kezdés 1/2 5-kor

Kedves BTE tagok! Előreláthatóan augusztusban a clubnapok a Maros kertvendéglőben lesznek. Cím: 1122 Bp. Maros utca 16. Változásokról a BTE honlapján értesülhettek.

2019-07-27 -- 2019.07.30. Helyszín változás

Clubnap

Kedves BTE tagok! Értesítelek benneteket, hogy 2019.07.30-án a clubnap a Maros Kertvendéglőben lesz. Cím: 1122 Bp. Maros utca 16. (Déli pályaudvar környéke) Kezdés 1/2 5-kor. Matiné játékra nincs lehetőség! Ez egy próba nap lesz! Kérlek benneteket, hogy mindenki fogyasszon valami szerényet!

2019-07-01 -- Júliusi háziverseny a Jégkert teraszán

Kezdés 1/2 5-kor

Sziasztok! A múlthéten a Tromosban nagyon szenvedtünk, mert nem volt ott a büfékocsi sem!Kérlek benneteket, hogy most legyetek kicsit rugalmasak, míg az Egyesület megtalalja a helyet ahol kényelmesen tarokkozhatunk. Köszönöm a vezetőség nevében! Edit!

2019-06-23 -- Június 18-ától klubnap az Elektromos Művek Sporttelep éttermének teraszán lesz

15 órától 22 óráig

Budapest XIII., Népfürdő u. 18-20.
15 órától önálló szervezésű, zárt matiné játék
16,30-tól nyílt egyesületi klubnap
Alkalmanként és igény szerint tanuló asztal 16,30-tól.

Elektromos Művek Sporttelep (Tromos) honlapja

2019-05-06 -- Új vezetőség a BTE-ben

Részletek a Tagság menüpont alatt

A 2019.04.30.-i közgyűlésen a tagság 2 évre új vezetőséget választott. Jegyzőkönyv a Dokumentumok menüpont alatt.

2019-04-30 -- Éves BTE közgyűlés 2019.04.30.-án 17,30h-kor

Helyszín: TROMBITÁS ÉTTEREM

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlés ugyanaz nap, azonos helyszínen 18h-kor már a megjelentek számtól függetlenül, azonos napirendi pontokkal határozatképes.

Napirendi pontok:
1. Közreműködők megválasztása
2. Elnöki beszámoló
3. Mérleg és egyszerűsített gazdasági beszámoló elfogadása
4. Tisztújítás
5. Klubhelyszín kiválasztása
6. Egyebek

2018-11-13 -- Éves BTE közgyűlés 2018. november 13-án 17,30h-kor

Helyszín a Trombitás étterem

Napirendi pontok:

1. Jegyzőkönyvvezetők és hitelesítők megválasztása, napirend elfogadása
2. Elnöki beszámoló
3. Jövő évi tervek
4. Egyebek

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlés ugyanaz nap, azonos helyszínen 18h-kor már a megjelentek számtól függetlenül, azonos napirendi pontokkal határozatképes.

2018-09-12 -- Jövő héten (2018.09.18.) a Trombitásban lesz játék!!!

A továbbiakról itt fogsz tájékoztatást találni!

2017-04-25 -- Éves közgyűlés április 25-én 17,30h-kor

Helyszín: Törzshely Terasz és Étterem. 1112 Budapest, Németvölgyi út 132.

18 tag személyesen, 5 tag (összesen 23 fő) meghatalmazott útján vett részt az így határozatképes közgyűlésen (45 a taglétszám).

Napirendi pontok:

1. Jegyzőkönyvvezetők és hitelesítők megválasztása, napirend elfogadása
2. Elnöki beszámoló, a 2016-s év pénzügyi és szakmai ismertetése
3. Tisztújítás - elnök és elnökségi tagok
4. Egyebek

A tagság Döbrönte Gábor egyesületi elnök beszámolóját egyhangúan elfogadta.
A tisztújítás során 22 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a régi vezetőség kapott újabb 2 évre bizalmat.
Négy új tag felvételét jelentette be a régi/új elnök:
Gecsei Viktoria
Vladár Ferenc
Szigeti Ferenc
Nagy Vendel

Így az egyesületi aktív tagok száma 49-re emelkedett.

A klubigazgatót a BTE Alapszabályának megfelelően az új elnökség az elkövetkezendő napokban fogja felkérni és kinevezni.
Az elnökség Csegezi Tamást kéri fel a klubigazgatónak.

A közgyűlési jegyzőkönyv a dokumentumok között megtalálható.

2016-12-20 -- Évzáró ünnepség 17:45h-kor az Elektromos Művek éttermében

15 éves a BTE

Napirend

1. Rövid beszámoló 2016-ról - Döbrönte Gábor
2. Beszámoló a klubéletünkről, statisztikák - Csegezi Tamás
3. 15 éves a BTE - Karig Gábor

A BTE alapítóinak köszöntése, megajándékozása

4. Tájékoztatás a 2017 évi tervekről - Bölcsföldi István
5. 2016 évi háziverseny eredményhirdetése - Csegezi Tamás

Gecse Tamás kapta a kupát

6. Évvégi pezsgőzés

Tóth Péter Csaba fotói

2016-05-10 -- Közgyűlés 2016. május 10.-én 17,30h-kor

Helyszín: Elektromos Művek Sporttelep étterme

Napirendi pontok:

1. 2015-s beszámoló
2. 2015-s beszámoló és mérleg elfogadása
3. Egyebek

A módosított BTE Alapszabály, bejegyző végzés, a 2015-s főkönyvi kivonat, a 2015. évi egyszerűsített beszámoló, valamint a közgyűlési jegyzőkönyv a dokumentumok között megtalálható!

2016-03-22 -- Használható a Tarokk Regiszter ONLINE előzetes változata, Tarokk Regiszter oktatás

A Tarokk Regiszter Hírek cím alatt megtalálható a TRO használattal kapcsolatos leírás.


A Tarokk Regiszter ONLINE (TRO) játékban a Tarokk Regiszterben nyilvántartott, egymástól fizikailag távoleső helyen lévő tarokkosok tudnak részt venni, internet eléréssel, azonos időben online tarokkot játszani. A TRO a Tarokk Regiszter részeként, annak funkcióit, képességeit, és adatbázisát felhasználva készült. A TRO-ban a géppel játszani nem lehet, a gép nem helyettesít élő személyt. A TRO-ban pontosan 4 játékos vehet részt, melyek közül egy valakinek legalább 6-os TR jogosultsággal kell rendelkeznie, aki az ADMINISZTRÁTOR szerepét tölti be, neki ismernie kell a TR-ben a versenyek nyitásával, versenyzők kijelölésével, helysorsolással, robberek gépi könyvelésével, versenyek zárásával kapcsolatos funkciókat. Aki nem adminisztrátor annak a TR-be való belépéshez, a TRO csatlakozáshoz elegendő a nevéből képzett, rövid felhasználói kódját ismernie, nem kell jelszó vagy jogosultság.

Tarokk Regiszter oktatás

Többen kérték, ezért a fentiektől függetlenül, április 28-án, csütörtökön 18h-tól Tarokk Regiszter oktatást tartok a Rudas & Karig Kft. Bp. 1024 Szilágyi E. fasor 5. szám alatti iroda oktatótermében.
Az oktatás – természetesen, mint minden ami a Tarokk Regiszterrel kapcsolatos - ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött.
Jelentkezni április 21-ig a karig.gabor@rudaskarig.hu email címen lehet.
Az oktatáson résztvevők a jelentkezésükkel együtt jelezzék, hogy hoznak-e saját laptopot (ez a preferált, wifit biztosítok) vagy biztosítsunk számítógépet.

2016-01-10 -- BTE Játékszabályzat - hatályos 2016.01.10.-től

2016.01.10.-ig nem érkezett a tagság részéről a BTE Játékszabályzat tervezetével kapcsolatosan észrevétel, módosítási javaslat, így a közgyűlési határozat szerint az elnökség a mai napon véglegessé nyilvánítva hatályba helyezte, amely a Dokumentumok alatt megtalálható.

Javítottunk a BTE bajnokság és a BTE háziversenyek bajnokságának kiírásán, belekerültek a klubnapokon a fordulók időpontjai, melyet kérünk minden résztvevőtől a többiek érdekében betartani.

A forduló időpontok a BTE címerre, a bajnokság kiírások itt a dokumentumok alatt vagy a bajnokság kódra kattintva a Tarokk Regiszterben megtekinthetők.

2015-12-29 -- Elhunyt Szekrényesy Tamás a Budapesti Tarokk Egyesület alapító tagja

Kiváló játékos, sikeres család- és nagyapa, megbecsült egyetemi oktató

A tarokkozást több mint 50 éve a legmagasabb szinten játszotta, többszörös országos összetett bajnok, számos országos kupa, jelentős versenyek és bajnokság győztese.

Szenvedélyes játékos volt, élete utolsó napjáig rendszeresen játszott, nem hagyott volna ki egyetlen alkalmat sem, hogy a zöld posztó mellett tegye próbára a tarokk szerencsét, társai tarokk tudását. Klubtársai úgy éreztük, hogy szeretett és gondoskodó családja mellett a tarokk az, ami életben tartja, ami szellemi frissességét biztosítja.
Tamás temetése 2016.02.01.-én hétfőn 10,30h-kor lesz a farkasréti temetőben!
A Budapesti Tarokk Egyesület vezetősége a jövőben törekedni fog arra, hogy szellemiségének méltó, és hosszú távon élő emléket állítson.

Emlékét megőrizzük!

Gyászjelentés

2015-12-24 -- Áldott békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván az Elnökség klubtagjainknak és minden kedves tarokkosnak!


Jó lapjárást és kellemes partnereket 2016-ban!

Karácsony készül emberek!

Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
Csillogtassátok kedvetek,
Legyetek újra gyermekek,
Hogy emberek lehessetek!

(Wass Albert)

2015-12-15 -- Feltöltésre kerültek a 2016-s bajnokság kiírások, 2015-s eredményhirdetések

I16BTE és I16BTE-HVE a két bajnokság kódja

A BTE bajnokság és a BTE háziversenyek bajnokság 2016-s kiírásait megtaláljátok itt a honlapunkon a Dokumentumok alatt, továbbá a Tarokk Regiszter versenyválasztó listáiban a bajnokság kódra kattintva, vagy a a Tarokk Regiszter Eredményeknél a bajnokságválasztó listában a megnevezésre kattintva.

2015. december 21-i (HÉTFŐ!!) klubnapon az idei BTE Háziversenyek bajnokságának eredményhirdetése és a nyertesnek a győzelemért járó kupa átadása lesz!
2015. december 29-i (KEDD!!) klubnapon az idei BTE bajnokság eredményhirdetése és a nyertesnek a győzelemért járó kupa átadása lesz!
A 2. és 3. helyezetteknek finom meglepetések ! :-)))

Gyertek gratulálni, ünnepelni, tarokkos óévet búcsúztatni minél többen!

Nézzétek az eredményeket!

2015-12-14 -- HÉTFŐN LESZ A KLUBNAP

December 14.-én és 21.-én, hétfőn lesz klubnap az Elektomos Művek éttermében.

A decemberi játéknapokon a kezdési időpont 15h!

14-én 18h-kor megbeszélést tartunk a 2016-ban az egyesületi klubnapokon alkalmazandó játékszabályzatról.
A BTE játékszabályzatának kiindulási alapja az ITVB Versenyszabályzata lesz.
Bölcsföldi István BTE elnökségi tag készít egy előzetes tervezetet az ITVB VSZ-ből, melyet az egyesületi tagok véleményalkotáshoz előzetesen megkapnak.

A BTE háziversenyek bajnokságának eredményhirdetése december 21-én lesz.
A BTE klubnapok bajnokságának eredményhirdetése az utolsó játéknapon, december 29-én lesz.

2015-11-29 -- BTE sikerek Pápán!

Bárdos Ottóné Edit nyerte a Döbrönte Tamás Zoltán vándorkupát

Első alkalommal került kiírásra az országos illusztrált és paskievics kupasorozat együttes értékelése alapján a Tamás emlékére alapított vándorkupa, melyet Edit nyert meg.

Az év utolsó illusztrált kupáján szintén BTE siker volt, hiszen egyéniben Bajusz Kati , míg csapatban az Ottóné és a Pasik csapata diadalmaskodott.

Az éves illusztrált egyéni minősített értékelésben Bárdos Ottóné Edit (jó napja volt:-)) a nagyon értékes második helyet szerezte meg, az első 10 helyezett között több BTE tag van.

Az éves paskievics egyéni minősített értékelésben Horányi Antal - nagyon szoros küzdelemben, csak asztalipont eltéréssel - a második helyet szerezte meg.

Az illusztrált kupasorozat éves minősített csapatversenyét a több BTE tagot is felvonultató Csendes Négykirálynő csapata nyerte, így az első alkalommal kiosztásra kerülő Dr. Várkonyi László vándorkupa is hozzájuk került.

2015-10-26 -- Közgyűlés november 10-én 18h-kor

Helyszín az Elektromos Művek étterme

Napirendi pontok:
1. Az Elnökség beszámolója az elmúlt időszak történéseiről.
2. A BTE vélemény véglegesítése az ITVB szabályzat tervezetről.
(Az előzetes BTE véleményt Elnök úr hamarosan kiküldi a BTE tagoknak.)
3. Egyebek

2015-10-17 -- BTE győzelem a 45. Országos Paskievics Tarokk Kupán, Keszthelyen

dr. Horányi Antal Tihany után duplázott Keszthelyen - 38 ponttal nyert

Ezzel a győzelmével Horányi Antal vezet a paskievics kupák éves minősített egyéni értékelésében is.
A Döbrönte Tamás Zoltán Vándorkupa-ban jelenleg Steinhardt László vezet, a további 4 helyezett BTE tag.

GRATULÁLUNK!

2015-10-11 -- Fölényes BTE siker a 82. Országos Illusztrált Tarokk Kupán

Szamos Gábor győzött Pécsett - a 2. és 5. helyet is BTE tag szerezte meg

GRATULÁLUNK!!
Taroltak Pécsett a Bezerédi Ifjak, Szamos Gábor a maximális 40 ponttal győzött, a 2. és 5. helyen is a Bezerédi Ifjak végeztek, így a csapatversenyt jelentős előnnyel nyerték!
Részletek a verseny tudósításban, fotók a Fotógalériában találhatók.

2015-10-07 -- Egyesületünk 2 országos illusztrált kupát rendez 2016-ban

Ülésezett az Illusztrált Tarokk Versenyrendezői Bizottság (ITVB)

2016.08.27.-én Leányfalun, 2016.10.08.-án Budapesten rendezünk az ITVB által kiírt bajnokságba tartozó országos illusztrált tarokk kupát.
A 2016-s versenynaptár a Tarokk Regiszter Hírek oldalán, további részletek a Tarokk Regiszter hosszú menüjében az ITVB menüpont alatt találhatók.

2015-10-06 -- Október havi BTE különverseny Gecse Tamás egyéni parlamenti nyereményéért

2 napos wellness hétvége belépő

Döbrönte Gábor BTE Elnök a 2015.10.6.-i klubnapon a következőről tájékoztatta a jelenlévő tagokat.

Az idei parlamenti illusztrált kupát Gecse Tamás klubtársunk nyerte.
Különdíjként Mátrafüredre egy kétszemélyes, 2 napos, wellness hotelbe szóló belépőt kapott, melyet nem kíván igénybe venni, és felajánlotta a BTE-nek.

Köszönet érte!!

A BTE Elnöksége úgy határozott, hogy egy különversenyt ír ki erre, a négy októberi klubnap együttes értékelése alapján.
Megtaláljátok a Tarokk Regiszteren az Eredmények/V-sorozat választás (versenysorozatok) alatt, 15bteX a kódja, a megnevezése Október havi BTE különverseny Gecse Tamás egyéni parlamenti nyereményéért.
A versenysorozatot alkotó klubnapok Tarokk Regiszter kódjai: 15hve10, 15bte31, 15bte32, 15bte33.

HAJRÁ!! HAJRÁ !!

2015-10-06 -- Elnökségi ülés

Jegyzőkönyv a dokumentumok között található

Az elnökségi ülés részletes jegyzőkönyve a dokumentumok között megtalálható!

2015-09-30 -- BTE siker a 44. Országos Paskievics Tarokk Kupán

dr. Horányi Antal győzött Tihanyban

GRATULÁLUNK!
Anti maximális 40 ponttal, 100 %-os teljesítménnyel győzött!
Ezzel az Országos Paskievics Tarokk Kupák (P15TK) minősített 2015-s bajnokságában, a Jókai Kupáért kiírt versenyben feljött a 4. helyre.

2015-08-11 -- Rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés

Alapszabály módosítás, egyebek

2015. augusztus 11-én, 17,30 órakor az Elektromos Művek éttermében (Budapest, XIII. kerület, Népfürdő u. 18-20.) közgyűlést tartunk. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, akkor változatlan napirend mellett a közgyűlést 18 órakor tartjuk, amely már a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

Napirendi pontok:
1. A tervezett BTE Alapszabály módosítása
2. Egyebek

Az új Alapszabályt módosítani kell, mert jelenlegi formájában a Bíróság nem jegyzi be.

A közgyűlést követően az Elnökség ülésezik, melynek témája a BTE rendezésű augusztusi parlamenti verseny (81. illusztrált kupa) részleteinek átbeszélése lesz.

A közgyűlés jegyzőkönyve, a jelenléti ív, és az elnökségi ülés jegyzőkönyve a közgyűlést követően a Dokumentumok között elérhetők lesznek.

2015-07-06 -- Vezetőségi ülés

aktuális feladatok átbeszélése

Átbeszéltük a közelmúlt történéseit, és a közeljövő feladatait. DG beszámolt a könyvelővel történt munkálatokról, a 2014-s beszámoló (mérleg) felkerült a honlapra a dokumentumok közé. Az előző évek beszámolói és főkönyvi kivonatai is felkerülnek a honlapra. KG bemutatta az új BTE honlap képességeit, az adatokkal való feltöltés mikéntjét. Megbeszéltük a parlamenti verseny rendezésével kapcsolatos dolgokat. A vezetőségi ülés részletes jegyzőkönyve a dokumentumok között található.

2015-06-08 -- BTE siker a 80. Illusztrált Kupán Keszthelyen

Ottóné (Edit) az első, Bálint János a második, az első 10 helyen 8 BTE tag

GRATULÁLUNK!
Részletes eredmények, versenytudósítás és képek itt az Eredmények alatt, vagy a Tarokk Regiszter alatt elérhetők!

2015-06-05 -- BTE címeres kitűző

zakóra, ingre, ruhára

Csegezi Tamás klubigazgató és Karig Gábor saját költségén csináltatott BTE címeres kitűzőket, melyet önköltségi áron a klubigazgatónál lehet megvásárolni.

Ha valaki BTE címeres trikót szeretne csináltatni, Bölcsföldi István elnökségi tagnál van címer és egyebek digitálisan, sőt ha valaki kéri, István intézi is a trikó készítését.

Ha kizárólag BTE tagokból álló csapat szerepel az országos versenyeken, akkor érdemes egyben a csapat nevét is a trikóra felíratni!

Ha egy BTE tagnak nem szerepel fotója a Tarokk Regiszter játékos nyilvántartásában (és ezáltal a BTE honlap tagjegyzékében sem), akkor ha küld egy fotót a klubigazgatónak vagy Karig Gábornak, akkor ez felkerül oda. (javasoljuk!)

2015-05-26 -- Rendkívüli közgyűlés

Mérleg beszámoló elfogadása

A kötelező adminisztrációs feladatok (határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyvvezetők és hitelesítők megválasztása) után Döbrönte Gábor elnök ismertette az új könyvelő kiválasztásával, az elmúlt évek számviteli adminisztrációjával, a könyveléssel kapcsolatosan folytatott munkálatokat, valamint a 2014. évi mérleg főbb számait, melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.A jegyzőkönyv és a mérleg beszámoló a honlapon elérhető.
Ezután Karig Gábor elnökségi tag bemutatta a BTE címerrel ellátott új egyesületi trikót, Bölcsföldi István elnökségi tag összegyűjti az igényeket, és bonyolítja a gyártást.
Csegezi Tamás és Karig Gábor saját költségén készíttet BTE címeres kitűzőket, melyet Csegezi Tamás klubigazgató önköltségi áron fog a tagság számára árusítani.

2015-05-11 -- Elnökségi ülés

RK iroda

Az elnökség áttekintette a tisztújítás óta eltelt időszak munkálatait, megbeszélte a közeljövő sürgős feladatait. Döbrönte Gábor összegyűjtötte a számviteli adminisztrációhoz szükséges alapdokumentumokat. Az elnökség megállapodott abban, hogy a könyvelő személy kiválasztása a legerősebb prioritás. Az elnökség megbízta Karig Gábort a honlap elkészítésével kapcsolatos feladatok előkészítésére, továbbá a honlap üzemeltető Dömötör Bélával a 2014-s év számlás rendezése, valamint a Tarokk Regiszter leválasztása a BTE honlapjáról tárgyban. Karig Gábor a következő elnökségi ülésen beszámol a fenti három feladatról.

Jegyzőkönyv

2015-05-02 -- Elhunyt Horváth Ferenc

Kártyagyűjtő, kártyatörténész, kiváló illusztrált tarokk játékos


1943 - 2015

2015. május 2-án, életének 72. évében elhunyt Horváth Ferenc barátunk, játékostársunk, aki 14 éven át volt a Budapesti Tarokk Egyesület tagja. Ferenc a tarokk játék szeretetén túl 40 évig gyűjtötte a játékkártyák és kártyajátékok történetének relikviáit, rendkívüli tudását számos publikációban osztotta meg a játékos- és iparművészet kedvelő társadalommal.

Képek a temetésről

Nekrológ

2015-04-14 -- Tisztújító közgyűlés

Elektromos Művek étterme

A márciusi közgyűlés határozata alapján tisztújítás és alapszabály módosítás jelentették a közgyűlés legfontosabb napirendi pontjait. Döbrönte Gábor az új elnök az adminisztráció, a pénzügyek, és a hivatalos dolgok gyors rendbetételét ígérte. Az új elnökség elérhetőségei a Tagság alatt megtalálhatók, 5 új taggal bővült az egyesület.

Jegyzőkönyv

2015-03-17 -- Közgyűlés

Elektromos Művek étterme

A könyvelési és egyéb sürgősen elvégzendő feladatok áttekintése, új tisztújító közgyűlés összehívása voltak a legfontosabb napirendi pontok.